De witte stilte

In 1932 verscheen bij Strengholt nog de roman De witte stilte. 

Kaft van De witte stilte