Een voordrachtsavond in De Sirkel

23 maart 2018 - In januari 1926 werd in kunstzaal 'de Sirkel' in Den Haag een voordrachtavond georganiseerd, waar een aantal dichters uit de kring rond Jan Campert voordroeg uit eigen werk.

Aankondiging voordrachtavond
Aankondiging van de voordrachtavond in de Haagse Courant op 25 januari 1926

De jonge dichters Jan Campert, A. den Doolaard, Ben van Eysselstein, D.A.M. Binnendijk en Henrik Scholte droegen elk een aantal van hun eigen verzen voor. De recensent van de Maasbode was niet onverdeeld positief: 

"Bij hem, die onbevangen staat tegenover een nieuwe lente en een nieuw geluid, zal 't werk dezer jongeren ongetwijfeld waardering gewekt hebben, al was het niet mogelijk zich er geheel zonder critiek aan over te geven."

en hij vervolgt:

Krantenverslag: gebrek aan rijpheid
Deel van het verslag van de voordrachtavond in de Maasbode

De in het verslag genoemde gedichten "Mount Everest" en "Bloed en Zand" maakten deel uit van de bundel De verliefde betonwerker, die later dat jaar zou verschijnen.

Het verslag van de avond besluit met: "Het was een fijne attentie van deze jongeren om ook eenige gedichten voor te dragen van hun zieken vriend Marsman."

De Sirkel

Kunsthandel de Sirkel was in 1925 gesticht door de Vlaamse activist en 'Sublieme Deserteur' Vital Haesaert en Fons Hellebrekers, met financiële hulp van Hellebrekers senior, een Rotterdamse drankenfabrikant. De zaken werden groots aangepakt; als commissaris was onder andere de schilder Jan Toorop aangetrokken, waarvan ook werk werd tentoongesteld, evenals van Otto van Rees, Jozef Cantré, Pablo Picasso en Matisse.

Het logo van de Sirkel was een ontwerp van Gerard Rutten, die ook de inrichting en het drukwerk van de galerie verzorgde.

Krantenadvertentie voor NV Kunstzalen De Sirkel
Advertentie voor N.V. Kunstzalen De Sirkel in De Maasbode, 23 augustus 1925

Nadat de Sirkel begin 1928 z'n deuren moest sluiten, vertrok Fons Hellebrekers met A. den Doolaard naar Frankrijk om na veel omzwervingen te belanden in de druivenpluk in de Provence, later vereeuwigd in het boek De druivenplukkers. De oerversie van het manuscript van dit boek werd onlangs te koop aangeboden door antiquariaat Fokas Holthuis, en bleek al die tijd in het bezit te zijn geweest van de familie Hellebrekers.

Na terugkeer uit Frankrijk vestigde Fons Hellebrekers zich in 1930 als zelfstandig fotograaf in Den Haag. De zwerftocht van A. den Doolaard door Europa was toen nog maar net begonnen...

Gerelateerd

Fons was de vriend van mijn jeugdjaren
Ras el Gua
Foto van bramen plukkende A. den Doolaard door Fons Hellebrekers
Getuige bij het huwelijk van Jan Campert