Beginselverklaring van het comité tegen het neo-fascisme

BEGINSELVERKLARING VAN HET COMITÉ TEGEN HET NEO-FASCISME

mei-juni l944

Nederlanders te Londen, zich verenigend ongeacht hun politieke overtuiging, zijn van oordeel:

dat de fascistische geestesgesteldheid niet alleen door het verslaan met de wapenen van Duitsland, Italie en Japan kan worden uitgeroeid, maar dat in bepaalde kringen in de Nederlandse gemeenschap te Londen fascistische, nationaal-socialistische of absolutistische opvattingen worden gehuldigd of methoden worden gevolgd, die, indien zij naar Nederland worden overgeplant, schade zouden kunnen toebrengen

  1. aan het zelfhestemmingsrecht van het Nederlandse volk, zoals dat voor de oorlog vorm had gevonden in de constitutionele monarchie en parlementaire democratie,
  2. aan de daarin gelegen mogelijkheid van vreedzame sociale ontwik ling en de deelneming van Nederland als mondig volk aan de culturele en staatkundige gemeenschap der democratische wereld,
  3. aan de gewetensvrijheid, de vrijheid van onderzoek en meningsuiting, alsmede andere vrijheden en rechten, die van oudsher Neerlands erfdeel zijn,

en besluiten tot de stichting van een:

Comité van Actie tegen het Neo-Fascisme

en bevestigen hun besluit om in Nederlandse kring de aandacht te vestigen op te hunner kennis komende opvattingen, neigingen en symptomen van de geestesgesteldheid, in het bijzonder eigen aan de vijanden van de democratie, die zich ook hier onder landgenoten voordoen, zij bet onbewust, openlijk te wijzen op de gevaren van deze geestesgesteldheid en haar te bestrijden.

Het Comité van Actie tegen het Neo-Fascisme

A. den Doolaard
J. Gans
H. A. Gomperts
Prof. jhr J. de Sturler
L. Tas
mr H.P.L. Wiessing
L. de Jong

bron: H.P.L. Wiessing: 'Bewegend Portret' (1960) p. 472

 

Gerelateerd

Brief van A. den Doolaard aan minister-president Gerbrandy
Herinneringen aan Jacques Gans