Brieven van A. den Doolaard te koop

3 oktober 2009 - De Slegte (filiaal de Wapper in Antwerpen) biedt in haar catalogus 14 twee brieven van Bob en Erie Spoelstra aan Geert Pijnenburg (ps: Geert Grub) uit 1945 te koop aan. De catalogus meldt hierover (itemnummers 59 en 60):

59. A. en Erie DEN DOOLAARD aan Geert PIJNENBURG - [2 originele brieven] – 1945 – gesigneerd – 3 p. - * Tijdens de oorlog bewaarde Pijnenburg manuscripten, typemachine en andere spullen van Den Doolaard. Hij bezorgde hem ook de fiets waarop Den Doolaard bij de inval van de Duitsers is gevlucht. De tweede brief, geschreven door zijn vrouw Erie, beschrijft het verhaal van hun vlucht en de wedervaardigheden van de bewuste fiets.
Eerste brief, getypt, gesigneerd”A. Den Doolaard” en te dateren januari/februari 1945 (hij kondigt zijn reis naar Walcheren, februari ’45, er al aan) met een routeplan naar de woning van Pijnenburg. “… Nu gaat mijn schoonvader, dien je kent, morgen naar Zeeland en België, en hij zal bij je aan komen, en is zo vriendelijk een paar van de dingen mee te nemen, die je zo voortreffelijk voor ons hebt bewaard. Gaarne zouden we zien, dat hij Erie’s koffer met haar kleren meenam, manuscripten van mij, voorzover ze er nog zijn (want ik nam bijna alles mee op de fiets) en mijn schrijfmachine, …”
Tweede brief, handgeschreven en gesigneerd door Erie “Bob is er niet op’t oogenblik in verband met z’n openluchtspel: daarom schrijft hij hier niets bij. Dat komt later.”, recto/ verso, gedateerd “20/7/45”. Over de fiets: “[Dank] Ook voor de vriendelijke buurfamilie, die ons zoo gul hun fiets afstonden. Wat we zonder die fiets hadden moeten beginnen weet ik niet. (…) Stel je voor dat we 2600 km gefietst hebben dwars door België en Frankrijk tot aan de Spaansche grens en toen weer Frankrijk in, over landelijke weggetjes met groote hoekige steenen, en ondanks dat heb ik geen enkele lekke band gehad.” De fiets werd uiteindelijk bij hun evacuatie naar Londen (mei ’41) achtergelaten bij de Nederlandse Consul Generaal in Vichy.

60. A. DEN DOOLAARD [kapitein] – [Getypte brief] – gesigneerd – december 1945 – recto/verso - * Leveringsbevestiging, briefje geschreven in zijn functie als Verbindingsofficier M.G. met als hoofding “Rijkswaterstaat. Dienst Droogmaking Walcheren”.

Gerelateerd

Interview in Heide, België (1939)
Vluchteling in mei 1940
Brief van kapitein A. den Doolaard van Rijkswaterstaat - Dienst Droogmaking Walcheren