Historische kranten (8): Praag, de stad der eters

In de Nieuwe Tilburgsche Courant van 8 augustus 1931 werd een artikel van A. den Doolaard uit het zondagsblad van De Tijd overgenomen, waarin A. den Doolaard de  eet- en drinkgelegenheden van Praag beschrijft.

De Praagsche café's zijn nog 'koffijhuizen' in den waren zin des woords. Men komt er om koffie te drinken, couranten te lezen en zijn vrienden te ontmoeten. Overal bestaat de verplichting om mantels, jassen en hoeden af te geven, waardoor het geheel een huiselijk aanzien krijgt. De café's wedijveren met elkaar in het verschaffen van ongelooflijke stapels lectuur, niet alleen couranten en tijdschriften, maar ook vakbladen! Het beroemdst in dit opzicht is het café Lloyd, waar meer dan 500 tijdschriften over de tafeltjes zwerven. Maar het gezelligste café, als het ware voor vreemdelingen geschapen, is de Kavarna Urban. De Kavarna Urban heeft kristallen luchters en fluweelen sofa's. Desondanks kost een groote kop koffie er slechts 2 1/2 kroon, ofwel met inbegrip van fooi en vestiaire één kwartje.

scan van een deel van het genoemde krantenartikel

Klik op de afbeeldingen om naar het volledige artikel te gaan (Historische kranten, Koninklike Bibliotheek)

Gerelateerd

A. den Doolaard bij Adriaan van Dis over het naoorlogse Praag (video, deel 2)
Aan de maaltijd met A. den Doolaard (1939)
Maaltijd van twee vagebonden tijdens een zwerftocht door Frankrijk