Prospectus van De verliefde betonwerker

Bij een antiquariaat in Utrecht vond ik deze week via antiqbook.nl een prospectus van De verliefde betonwerker, de dichtbundel waarmee A. den Doolaard in 1926 debuteerde. In deze prospectus gaf de uitgever van de dichtbundel een indruk van de dichtbundel, om zo boekverkopers te verleiden tot aanschaf van het werk.

De Verliefde Betonwerker
Afbeelding: De verliefde betonwerker, 1926

DE VERLIEFDE BETONWERKER is de titel van een bundel verzen waarmee de jonge dichter A. den Doolaard in de Nederlandsche letterkunde debuteert. Deze verzen trokken reeds bij hun verschijning in tijdschriften (De Gids, Elsevier's Maandschrift en De Vrije Bladen) de aandacht. Door de jongeren vooral is hij als een nieuw talent begroet.

(...)

De oplage bedraagt 155 exemplaren in den handel, n.l.
5 op Japansch papier ........ fl. 15,-
150 op geschept Hollandsch papier . fl. 5.-

Bob v. D.

In het prospectus is het gedicht Bloed en zand van A. den Doolaard afgedrukt. Dit gedicht is opgedragen aan 'Bob v. D.'.

Titel en eerste regels gedicht Bloed en Zand
Bloed en zand

Wie deze Bob v. D. was, is niet met zekerheid te zeggen. Ik vermoed dat het Bob van Dalsum betreft, de echtgenote van de toneelspeler, decorontwerper en schilder Albert van Dalsum, met wie den Doolaard bevriend was. In een interview van A. den Doolaard met Albert van Dalsum (De acteur thuis, Het Vaderland, 16 oktober 1925) schreef A. den Doolaard over haar: "... een gezellige kamer, waar een intieme sfeer heerst, zooals alleen een fijngevoelige vrouw die scheppen kan."

Gerelateerd

Brief van Willem Kloos
Haut Dauphiné - een landschapsgedicht
Interview met Albert van Dalsum
Copernicusstraat 126 Den Haag
Erts Letterkundige Almanak 1926