Schrijvers moeten ook eten

In 1939 organiseerde het Comité voor de Boekenweek een maaltijd waarbij lezers een aantal schrijvers in levende lijve konden ontmoeten. Deze maaltijd werd vooral door 'dames van allerlei rang en stand, van allerlei leeftijden' goed bezocht.

Artikrl "schrijvers moeten ook eten" met foto's

A. den Doolaard was één van de deelnemende schrijvers. Het weekblad Wij deed hiervan als volgt verslag:

Neem een Den Doolaard, een jonkman, dien men zich voorstellen kan, klauterend over gletchers of zuchtend door het barre, Noord-Afrikaanse woestijnzand met een rugzak, waarin een spoorboekje en een Leica-fototoestel. Maar nu een Den Doolaard, die een peertje schilt of die een gebakken eitje naar binnen doet glippen! Dat is een schouwspel, dat stellig meer waard is, dan alle avontuurlijke verhalen tezamen.

Foto met Willem van Iependaal en A. den Doolaard aan de maaltijd

Twee bekendheden: links op het hoekje Willem van Iependaal, die beminnelijk tegen den "Wij"-fotograaf glimlacht, en rechts Den Doolaard, die - hoe kan het bij den man anders? - in zijn spoorboekje zit te bladeren. Enkele reis Marokko? Of de "Oriënt-express?" (onderschrift foto)