Strooptochten door den Balkan

In de Rotterdamse Bijenkorf hield A. den Doolaard op 11 mei 1934 een lezing over zijn reizen. De Nieuwe Rotterdamsche Courant en De Maasbode brachten een dag later verslag uit van deze avond. Enkele citaten:

Spreker begon met de verklaring, dat de gevaarlijk genoemde en onhygiënische Balkan hem in vele opzichten liever was dan het veilige Nederland. Soms echter had hij spijt van zijn uithuizigheid, zoo b.v. toen hij eens in Albanië in een van ongedierte krioelend politiebureau den nacht moest doorbrengen als arrestant, omdat hij zich, niets vermoedend, in de onmiddelijke nabijheid van een kruitmagazijn te slapen had gelegd.

Spr(eker) meende eerst in het Zuiden van Frankrijk zijn gebied gevonden te hebben, maar vond dit later beter in den Balkan, welke met zijn wezen en schrijfmogelijkheden overeenstemt. (...) in Zuidslavië vond hij zon en kleurigheid en volksdrachten, maar wat meer is: openheid, broederschap, mededeelzaamheid, vergevingsgezindheid voor menschelijke gebreken.

Het warenhuis De Bijenkorf te Rotterdam [voor 1940]
De oude Bijenkorf in Rotterdam (vóór het bombardement van 1940).
Bron: beeldbank Nationaal Archief

De Maasbode meldde nog:

De heer den Doolaard vertelde verder van zijn reizen in een reeks onderhoudende anecdoten. Hij had den goeden inval gehad om wat gramofoonplaten mee te nemen met opnamen van origineele volksmuziek uit den balkanlanden.

Scans van deze artikelen zijn te vinden in het archief van de Bijenkorf in het Stadsarchief Amsterdam (scan van artikel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 12 mei 1934 in toegang 929, inventarisnummer 1594, scan 7). Gebruik bijvoorbeeld 'boekenmarkt' als zoekterm voor meer resultaten.

Zie ook Een fles oude Bourgogne voor een ander bericht uit het Bijenkorf-archief.