Verboden voor scholieren

Op 24 september 1940 meldde het Utrechts Nieuwsblad dat 'anti-Duitsche boeken' in het geheel niet meer voor uitlening in schoolbibliotheken in aanmerking komen.

Alle boeken, tijdschriften, plaatwerken, atlassen enz., welke een anti-Duitsche strekking hebben, moeten uit de bibliotheken worden verwijderd en, behoorlijk afgesloten, afzonderlijk worden bewaard. Onder de te verwijderen werken moeten o.a. worden gerekend alle werken van de navolgende schrijvers:

Hierna volgt de lijst met verboden auteurs, waaronder naast A. den Doolaard ook Stefan Zweig, André Malraux, Egon Erwin Kisch, Albert Einstein, Erich Maria Remarque en de complete familie Mann prijken. Geen verkeerd gezelschap!

Krantenartikel 'Lijst van boeken, die uit schoolbibliotheken zullen verdwijnen'

Afbeelding gevonden bij het Utrechts Archief.