Zelfbescherming door kernontwapening

18 november 2017 - A. den Doolaard was in november 1961 betrokken bij de organisatie van de eerste demonstratie tegen kernwapens in Nederland. Voor zo'n 2.000 aanwezigen, merendeels jongeren, hield hij in de Nieuwe RAI een lange rede, getiteld: 

Zelfbescherming door kernontwapening

Titelblad van de rede 'Zelfbescherming door kernontwapening'

De rede, die 7 volgetypte A4-tjes beslaat (en daarmee de lengte van een stevige preek had) wemelt van de bijbelteksten en andere bijbelse verwijzingen.  

Een aantal citaten uit de tekst van de rede:

"Elke man, vrouw of kind leeft onder het atoomzwaard van Damocles, en de dunne draad waaraan het hangt kan elk ogenblik worden doorgesneden door een ongeluk, door misrekening of door waanzin." Het was president Kennedy die dit laatste zei, tot de afgevaardigden der Verenigde Volken, op 26 september 1961.

... indien natuur en mensdom nog te redden zijn, dan enkel door wereldburgers en ontwapenaars, d.w.z. idealisten. 

een laatste beroep (...) op het gezond verstand der regeerders. Ik hoop dat het nog bestaat, want als ik de kranten lees moet ik aan het woord van de apostel Paulus denken: "Zij zijn in hun overleggingen verdwaasd, en hun onverstandig hart is verduisterd". 

Hiroshima en Nagasaki werden verbrand, en sindsdien draagt het blanke Amerikaanse vrijheidsbeeld een donker Kaïnsteken. 

Nooit en te nimmer (...) zou Amerika's machtigste bondgenoot, de Sovjet-Unie, meer en land vertrouwen, dat in staat gebleken was een dergelijk wapen in diep geheim te bouwen om het daarna zonder waarschuwing te gebruiken tegen nietsvermoedende steden. 

in de "Gelderlander Pers" (...) schreef ik sinds 1950 meer dan twintig lange artikelen over atoombewapening en stralingsgevaar. Op sommige, vooral levensbeschouwelijke, punten verschilt de hoofdredacteur met mij van mening. Maar toch laat hij mij schrijven, en scherp, want dat is het beginsel der democratie.

"De H-bom verwachten wij in ons land niet". Het terreurbombardement op Rotterdam werd in 1940 ook niet verwacht. 

Eerbied voor het leven, voor ieders leven - dat zij ons uitgangspunt. 

VECHT VOOR DE VREDE !

ANP Nieuws

De 'demonstratieve bijeenkomst' tegen kernwapens haalde in 1961 het nieuws. Het ANP berichtte er als volgt over:  

Tekst ANP nieuwsbericht over demonstratie tegen kernwapenproeven
Tekst van het ANP nieuwsbericht van 11 november 1961 

Anti-Atoommmars naar Russische Ambassade. A. den Doolaard en Simon Vinkenoog bij…
Simon Vinkenoog (uiterst links op de foto) en A. den Doolaard bij spandoek 
(fotograaf: Wim van Rossem, fotocollectie Anefo / Nationaal Archief)

Gerelateerde berichten

Misdaad tegen de mensheid
Eerbied voor het leven - Albert Schweitzer als voorbeeld
Radio nieuwsberichten van het ANP