Donau - tijdschrift over Zuidoost-Europa

Donau is een nieuw tijdschrift over Zuidoost-Europa. Het blad is opgericht door (voormalige) studenten geschiedenis, journalistiek en internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het eerste nummer (oktober 2006) bevat onder meer het artikel "Onderweg op de ongerepte Balkan - Nederlandse observaties van Joegoslavië in de jaren dertig" van mevr. dr. Jelica Novaković-Lopušina (Universiteit van Belgrado). In dit artikel aandacht voor Marinus van der Lubbe, A. den Doolaard, Felix Rutten en tal van andere Nederlandse Balkanreizigers in de jaren dertig.