De Partisanen

"Sinds jaren een zwerveling over de bergen van twee werelddelen, moest ik mijn vaderland vier jaar lang ontberen om te gaan beseffen, welk kostbaar bezit ik bij tijd en wijle verwaarloosd had" luidt het begin van de 'Inleiding bij den eerste druk in 25 ex.' (Londen, 1944) van De Partisanen en andere gedichten

kaft van De Partisanen van A. den Doolaard

Het is een bundeling van in Engeland geschreven gedichten over de onderdrukking en het verzet tegen de Duitse overheersing van Nederland. 

De  bundel bevat de volgende verzen:

Litanie der verdrukking
Stemmingsbeeld 1940
Oranjehotel
Februari-staking
Mei-opstand
Het lot der landverraders
Vergeten Helden
De ondergrondschr krant
Gebed tot Onze Lieve Vrouwe van den Goeden Duik
Luctor et Emergo
Zuid-Beverland
De Partisanen

Februari-staking
Februari-staking

Gerelateerd

De vier ruiters
Radio Oranje
Europa tegen de moffen