Historische kranten (8): Praag, de stad der eters

In de Nieuwe Tilburgsche Courant van 8 augustus 1931 werd een artikel van A. den Doolaard uit het zondagsblad van De Tijd overgenomen, waarin A. den Doolaard de  eet- en drinkgelegenheden van Praag beschrijft.

De Praagsche café's zijn nog 'koffijhuizen' in den waren zin des woords. Men komt er om koffie te drinken, couranten te lezen en zijn vrienden te ontmoeten. Overal bestaat de verplichting om mantels, jassen en hoeden af te geven, waardoor het geheel een huiselijk aanzien krijgt. De café's wedijveren met elkaar in het verschaffen van ongelooflijke stapels lectuur, niet alleen couranten en tijdschriften, maar ook vakbladen! Het beroemdst in dit opzicht is het café Lloyd, waar meer dan 500 tijdschriften over de tafeltjes zwerven. Maar het gezelligste café, als het ware voor vreemdelingen geschapen, is de Kavarna Urban. De Kavarna Urban heeft kristallen luchters en fluweelen sofa's. Desondanks kost een groote kop koffie er slechts 2 1/2 kroon, ofwel met inbegrip van fooi en vestiaire één kwartje.

scan van een deel van het genoemde krantenartikel

Klik op de afbeeldingen om naar het volledige artikel te gaan (Historische kranten, Koninklike Bibliotheek)

Gerelateerd

A. den Doolaard bij Adriaan van Dis over het naoorlogse Praag (video, deel 2)
Aan de maaltijd met A. den Doolaard (1939)
Maaltijd van twee vagebonden tijdens een zwerftocht door Frankrijk

Dolen met A. den Doolaard, 1972

De Vlaamse programmamaker Joos Florquin interviewde in 1972 A. den Doolaard thuis in Hoenderloo. Op 29 februari 1972 zond de VRT een deel van dit vraaggesprek uit. A. den Doolaard, destijds 71 jaar oud, vertelt op een omgekeerde emmer en op een tuinstoel over zijn boeken: "de eenling tegen de massa, en tegen de maatschappij", over zijn beenbreuk bij een ski-ongeluk en het herstel daarvan in België, en over zijn vlucht met Wampie voor de optrekkende Duitse legers in 1940:

link naar de pagina met het fragment op Cobra.be

De BRT zond twee afleveringen uit van de gesprekken die Joos Florquin met A. den Doolaard voerde. De eerste aflevering, ten huize van A. den Doolaard, werd op 13 oktober 1971 uitgezonden, het tweede deel, Dolen met Den Doolaard, op 29 februari 1972. In het boek 'Ten huize van - deel 9' zijn de gesprekken die aan deze uitzendingen ten grondslag liggen door Joos Florquin vastgelegd.

A. den Doolaard zittend op een omgekeerde emmer

A. den Doolaard tijdens de opnamen, voor zijn huis in Hoenderloo (afbeelding via DBNL).

Gerelateerd

Gewoon thuis bij Den Doolaard
Hoenderloo 308

Uitgezwaaid voor de reis naar Joegoslavië

In 1952 vertrok A. den Doolaard met zijn gezin naar Joegoslavië om daar als correspondent voor het dagblad de Gelderlander de ontwikkelingen op de Balkan te verslaan. Het gezin Spoelstra werd door de hoofdredacteur van de Gelderlander, Louis Frequin, en zijn gezin hartelijk uitgezwaaid. Bij het Regionaal Archief Nijmegen vond ik drie foto's van het afscheid, waaronder onderstaande foto met de gezinnen Frequin en Spoelstra (Den Doolaard) bij het huis van de familie Frequin aan de Berg en Dalseweg 466.

Bron: Regionaal Archief Nijmegen (klik op de link voor een vergroting)

De Gelderlander

Dagblad De Gelderlander deed ook verslag van het vertrek:

Gistermorgen vertrok de bekende romanschrijver en journalist A. den Doolaard met zijn auto naar Joego-Slavië om in het land van Tito gedurende geruime tijd voor onze bladen reportages te maken.

Krantenbericht over vertrek A. den Doolaard naar Joegoslavië

Dodge

De oude Dodge, die hem op vele naoorlogse reizen naar en in Joegoslavië vergezelde, klaar voor vertrek.

Bron: Regionaal Archief Nijmegen (klik op de link voor een vergroting)

Gerelateerd

Villa Deneš in Lovran (Kroatië)
Oude jaargangen van De Gelderlander online

Reacties zijn welkom

Ik vind het leuk om reacties te krijgen, maar heb vanwege grote hoeveelheden spam de reactie-mogelijkheid moeten sluiten.

Reageren kan nog wel per e-mail, mijn mailadres is: voornaam.achternaam '@' gmail . com

vriendelijke groet, Albert Koevoet