Anderen over 'Dronken van het leven'

14 mei 2011

In de media verschenen een aantal recensies van de A. den Doolaardbiografie 'Dronken van het leven'. Dit artikel vermeld er een aantal, met de meest opvallende zaken uit deze recenties.

Boekenbijlage NRC Handelsblad

Elsbeth Etty schreef een uitgebreide recensie van de biografie Dronken van het leven (zie afbeelding). Het artikel Plotseling ging mijn revolver af - het woeste leven van de literaire nonconformist A. den Doolaard (1901 -1994) werd gepubliceerd in de boekenbijlage van het NRC Handelsblad van donderdag 12 mei.

scan krantenpagina

Enkele citaten uit het artikel:

Uit de met vaart geschreven biografie door Hans Olink van deze energieke journalist, schrijver en topatleet spreekt een onafhankelijke geest, een warmbloedige man die met hart en ziel stelling nam tegen fascisme en nationaal-socialisme, en zich in geen enkel hokje liet stoppen.

Spectaculaire vrouwengeschiedenissen kenmerkten het leven van Den Doolaard, die er op jeugdfoto's uitziet als een woest aantrekkelijke roverhoofdman.

Zijn huwelijk met de Franse Daisy Roulôt, bij wie hij een dochter verwekte, liep op de klippen nadat Den Doolaard in de buurt van Skopje haar Servische minnaar doodschoot. Olink probeert aannemelijk te maken dat dit opzettelijk was, Den Doolaard zelf heeft altijd gezegd dat zijn revolver per ongeluk afging.
Als bewijs dat de schrijver zijn liefdesrivaal wel degelijk vermoord heeft, baseert Olink zich op Den Doolaard autobiografische roman Samen is twee keer alleen (1976), waarin de hoofdpersoon zich bezondigd aan een vergelijkbare crime passionel. Dat is geen bewijs, maar sensatiezucht. Het boek wordt daar niet sterker door. Integendeel, de relatie tussen Den Doolaard en Daisy wordt er alleen maar schimmiger door.

Het interessantst aan dit barstensvolle levensverhaal is de oorlogsperiode in Londen (...) Onthullend is een brief van Den Doolaard aan premier Gerbrandy die hem had laten weten dat hij zich als ambtenaar van de Londense regering niet mocht inlaten met communisten.

Den Doolaard heeft de eeuw van het begin tot het einde in al zijn hoogte- en vooral dieptepunten meebeleefd. Hij heeft daar, zoals Menno ter Braak het al verwoordde, 'uitmuntend' verslag van gedaan, 'met een beetje grootspraak en veel pittoreske effecten, maar in het genre werkelijk knap'.

De kritiek van Etty op het gebruik van een roman als bron voor het gedeelte over de dood van Daisy's minnaar in de biografie deel ik volledig. Ondanks een veelheid aan noten is niet altijd duidelijk waar Olink zijn verhaal op baseert. Daarnaast zijn er in het boek een aantal kleine maar storende fouten te vinden.

Nieuwsshow

In het radioprogramma Tros Nieuwsshow werd de biografie besproken door Mieke van der Weij. 

Boekenbijlage de Volkskrant

Aleid Truijens schrijft in de boekenbijlage van de Volkskrant over de biografie onder andere:

scan recensie Volkskrant

Het lange leven van Den Doolaard wordt door zijn biograaf Hans Olink (...) verteld als een spannend jongensboek.

Boekenbijlage Trouw

In Trouw van 21 mei 2011 recenseerde Jaap Goedegebuure de biografie van A. den Doolaard.

Recensie uit Trouw

Enkele passages uit de recensie:

De markante figuur die Den Doolaard is geweest (...) verdient beslist een levensbeschrijving.

Zijn reisverhalen en reportages uit Joegoslavië en Bulgarije waren omstreeks 1930 letterlijk grensverleggend.

Hans Olink heeft Den Doolaard in zoverre recht gedaan dat de vaart van diens zwervend bestaan bewaard is gebleven in het tempo en de stijl van de biografie. 'Dronken van het leven' is als journalistiek geschrift geslaagd te noemen. Daar staat tegenover dat het niet al te diep graaft en soms ook nogal onnauwkeurig met historische feiten omspringt.

Gerelateerd

Crime Passionnel bij OVT
Samen is twee keer alleen
Leesfragment - hoofdstuk 3 uit Dronken van het leven