Bezoek aan Te Werve

Op 9 april 2005 bracht ik in gezelschap van Milja Spoelstra en Frans Wamsteeker een bezoek aan landgoed Te Werve in Rijswijk, thuishaven van de sport- en ontspanningsvereniging van de Koninklijke/Shell.Tijdens zijn jaren bij de Bataafse Petroleum Maatschappij (twintiger jaren) is A. den Doolaard lid geweest van Te Werve, en beoefende daar onder andere de atletieksport.

Wij werden gastvrij ontvangen door twee enthousiaste oud-employés van Shell, de heren B. Tent en C.J. Kort. Zij hadden zich goed voorbereid op onze komst, en hadden in de archieven van de vereniging een aantal verrassende vondsten gedaan. Tijdens een genoeglijk samenzijn in de voormalige orangerie van het landgoed bespraken wij onder het genot van een kop koffie onder andere:

  • de notulen van de oprichtingsvergadering van Clubhuis Te Werve (4 december 1922), waar onder andere BPM employé Spoelstra het woord voert (over de te kiezen kleuren van het verenigingswapen);
  • een mededeling in het verenigingsblad 'de Bron' waarin wordt gemeld dat dhr. Spoelstra zijn redacteurschap van het blad opgeeft in verband met het beëindigen van zijn dienstbetrekking bij de BPM per 1 augustus 1928;
  • een brief uit de jaren '60 waarin Milja tot haar grote verrassing het handschrift van haar moeder herkende. Deze brief van Wampie Spoelstra maakte onderdeel uit van een briefwisseling met de beheerder van het landgoed Te Werve, een oude sportkameraad van A. den Doolaard uit zijn BPM tijd.

Tijdens het gesprek bleek ook dat dhr Kort als vijftienjarige jongen bij Te Werve was aangenomen door dhr Rogman. Deze Rogman was de chef van den Doolaard toen deze in 1928 ontslag nam bij de BPM. In Ogen op de rug wordt hij omschreven als 'mijn humane chef Rogman'.

Na het gesprek kregen we tussen twee buien in een rondleiding. Uit de tentoongestelde voorwerpen in de duiventoren en de bijbehorende verhalen over de historie van Te Werve werd ons wel duidelijk dat we ons op historisch terrein bevonden. Eén voorbeeld hiervan: naar het schijnt heeft op huis Te Werve tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten de overdracht plaatsgevonden van een afkoopsom, waarmee werd voorkomen dat 's-Gravenhage werd geplunderd.

Tot slot kregen we als aandenken aan Te Werve het boekje Rondom de duiventoren, dat ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van Sport- en Ontspanningsvereniging Te Werve was uitgegeven. Op deze plaats wil ik de heren Tent en Kort nogmaals hartelijk danken voor het gastvrije onthaal op Te Werve. In het novembernummer van het ledenblad 'te werve nieuws' vond ik later nog een verslag van ons bezoek aan Te Werve onder de titel 'Spoelstra'.

Landhuis
Landhuis Te Werve in 2005

Gerelateerd

A. den Doolaard in Rijswijk - tentoonstelling en lezing (2008)