Correspondentie met Volksuniversiteit in Gemeentearchief Rotterdam

Een nieuw bezoek aan het Gemeentearchief Rotterdam onthulde dat zich daar de correspondentie uit de jaren 30 en 40 bevindt tussen A. den Doolaard en de Volksuniversiteit Rotterdam. De tientallen brieven, kaarten en telegrammen handelen over de 'voordrachten met lantaarnbeelden' die den Doolaard elk jaar in de wintermaanden gaf. De correspondentie gaat veelal over de thema's van de voordrachten, voorgestelde data, het honorarium en andere practische zaken.

Wat opvalt zijn de verschillende adressen waar den Doolaard gedurende de jaren te bereiken is; in totaal hanteerde den Doolaard in de correspondentie met de Volksuniversiteit Rotterdam tussen 1933 en 1940 meer dan twintig verschillende adressen in negen verschillende landen! Onderaan een brief uit Parijs stond dan bijvoorbeeld: "A. den Doolaard, Rue Abbe Groult 86, Paris (15) France, tijdelijk (tot 20 jan) Hotel Kazino, JEREZSKO, Dravska Banovina, Yougoslavie".

De zwerflust van den Doolaard was daarmee voor de Volksuniversiteit, behalve een rijke bron van inspiratie voor zijn voordrachten, ook weleens een bron van ongemak. Soms was hij weken of zelfs maanden achtereen niet te bereiken, en enkele keren wendde de secretaresse van de volksuniversiteit, mejuffrouw van Dugteren, zich tot de moeder en de schoonouders van den Doolaard met de vraag of die misschien beschikten over een (altijd tijdelijk) adres waar den Doolaard op dat moment te bereiken was.

Woestijnreis

In een brief van 27 mei 1938 antwoordde H.J. Meijer, de schoonvader van den Doolaard, op zo'n verzoek:

"Geachte mevrouw, Ik kan U zeer tot mijn leedwezen het adres van den Doolaard niet geven. Hij maakt op dit ogenblik een woestijnreis in Marokko, gaat zeer waarschijnlijk daarna naar de Congo en vervolgens wederom voor geruime tijd naar de Balkan. U doet het beste voor hem bestemde correspondentie te sturen aan 'de Arbeiderspers', Hekelveld, Amsterdam. Ik zelf kan hem slechts zo nu en dan poste restante bereiken, doch eerst nadat hij mij dat heeft opgegeven. Hoogachtend, H. Meijer".

Mejuffrouw van Dugteren

Uit de NRC van 20 december 1927:

mejuffrouw van DugterenGerelateerd

Door het land der lemen torens - verslag van de woestijnreis door Marokko