Het vuistrecht in de kunst

Onder de kop Het vuistrecht in de kunst berichtte dagblad Het Vaderland op 28 oktober 1932 onder andere het volgende:

In 'De Gemeenschap' neemt A. den Doolaard het op voor Coster, aan wiens werk du Perron een uitvoerige studie wijdt in 'Forum'. Naar aanleiding van Costers proza heeft du Perron het over 'eties kwijl'. Dit is voor den Doolaard aanleiding het volgend schrikaanjagend dreigement de wereld in te slingeren: "Indien du Perron verder nog eens over 'eties kwijl' spreekt, kan hij van mij een gratis pak slaag krijgen, franco thuis."

Uit de briefwisseling tussen Du Perron en Ter Braak blijkt dat Du Perron ervan overtuigd was dat Den Doolaard hem "een gesoigneerd pak slaag" zou verkopen, want in "iemand die Bob Spoelstra heet, van gletschers op muildieren glijdt en van muildieren zoonoodig in één run weer op zwaargeparfumeerde juffrouwen" zag hij een reëel gevaar.