Het land van Tito

Het land van Tito -
portret van mijn tweede vaderland

Het land van Tito is een bundeling artikelen die A. den Doolaard scheef tijdens zijn verblijf in Joegoslavië in de eerste helft van de jaren vijftig.

In 1952, 1953 en 1954 woonde A. den Doolaard met zijn gezin in Joegoslavië. In Lovran en later in Medveja schreef hij zijn bijdragen voor de kranten van De Gelderlander Pers over de actualiteit, zijn belevenissen in- en achtergronden van de regio, zoals:

Vanuit Istrië bereisde Den Doolaard het hele land, soms vergezeld door zijn vrouw Erie. Hun kinderen bleven dan achter onder de hoede van hun kindermeisje. Erie schreef zelf ook een aantal artikelen over het leven in Joegoslavië, waaronder

Een aantal van hun artikelen werd in 1954 bewerkt en uitgegeven onder de titel Het land van Tito - portret van mijn tweede vaderland.

Kaft van Het land van Tito
kaft van Het land van Tito

Het land van Tito - portret van mijn tweede vaderland
A. den Doolaard met medewerking van Erie den Doolaard
1954 N.V. Querido's Uitgeversmij Amsterdam
367 p.

Gerelateerd

Uitgezwaaid voor de reis naar Joegoslavië
Villa Deneš in Lovran
Artikelen van A. den Doolaard