Dit is Walcheren

De dijken van Walcheren werden in oktober 1944 door de geallieerden gebombardeerd om de Duitse bezetter te verdrijven en zo de toegang tot de al bevrijde haven van Antwerpen veilig te stellen. Hierdoor kwam een groot deel van Walcheren onder water te staan. Direct na de bevrijding van Walcheren, die met zware strijd gepaard ging (Slag om de Schelde), werd begonnen met het dichten van de dijken.

In 1945 werd door H.D. Tjeenk Willink & Zoon het boekje Dit is Walcheren uitgegeven, waarvan de opbrengst ten gunste kwam van het Herstel van Walcheren. In dit boekje van 30 pagina's waren artikelen opgenomen van Jef Last, A. den Doolaard en Ed. Hoornik. De illustraties waren van de tekenaar C.A.B. (Cees) Bantzinger.

Dit is Walcheren (kaft), Jef Last, A. den Doolaard, Ed. Hoornik en C.A.B. Bantzinger
Dit is Walcheren

Jef Last werkte bij de droogmaking van Walcheren als ambtenaar voor de dienst Oog en Oor, een voorloper van de Rijksvoorlichtingsdienst. Hij schreef het artikel 'De dijk - ook ons werk?' over zijn vooroorlogse en zijn naoorlogse ervaringen op Walcheren.

A. den Doolaard bezocht het overstroomde eiland Walcheren in februari 1945 voor een reportage voor Radio Oranje. In mei 1945 werd hij op eigen verzoek als verbindingsofficier gedetacheerd bij de Dienst Droogmaking Walcheren. Hij scheef het artikel 'Het gevecht aan de Nolle', over het werk van ingenieurs van Rijkswaterstaat, kraanmachinisten, sleepbootbemanningen en dijkwerkers.

Ed Hoornik werd eind april 1945 bevrijd uit het concentratiekamp Dachau en was daarna als kapitein bij het Militair gezag werkzaam. Hij schreef de reportage 'Het verdronken eiland' over een tocht per amphibie-voertuig over het verwoeste eiland.

De tekenaar Cees Bantzinger bezocht Walcheren in het najaar van 1945. Hij maakte er tekeningen en schetsen die later onder andere werden opgenomen in Dit is Walcheren en Den Doolaards roman Het verjaagde water.

Werk bij Veere - illustratie door C.A.B. Bantzinger
Bij Veere, illustratie door C.A.B. Bantzinger

Online exemplaar van Dit is Walcheren

De digitale bibliotheek Delpher heeft een gedigitaliseerd exemplaar van Dit is Walcheren in de collectie.

Gerelateerd

Het verjaagde water
Walcheren komt boven water
Brief van kapitein A. den Doolaard (Middelburg, december 1945)