Overige bijdragen van A. den Doolaard

Bijdragen, voorwoorden, inleidingen etc.

In de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek staat A. den Doolaard vermeld als medewerker aan de dichtbundel 'Odes' van John Keats uit 1927 (oplage 125 exemplaren): "Tekstbezorging: A. den Doolaard", maar in het boek zelf is hier geen enkele verwijzing naar opgenomen (zie afbeelding). Wel bezit ik een exemplaar van Erts, letterkundige almanak 1927, waarin in het register bij de vermelding van den Doolaards overige werk 'John Keats, of het Dichterschap' staat aangekondigd als 'in voorbereiding'.

geen vermelding van A. den Doolaard of Bob Spoelstra

De roode straten van Damascus
Johan H. Doorn, ingeleid door A. den Doolaard, 1936

Scheveningen
Louis van Bunge, met een voorwoord van A. den Doolaard, 1945

Carnaval der desperado's
A.J. Noel Degaulle, voorwoord A. den Doolaard, 1948

Canadees avontuur - van cowboys, indianen en woudlopers
H.J.A. Schintz, voorwoord A. den Doolaard, 1961

Mensen / People
Cas Oorthuys, Amsterdam, 1969, bevat een (titelloze) bijdrage van A. den Doolaard

Christus wordt weer gekruisigd
Niko Kazantzakis, voorwoord A. den Doolaard, 1979

Wilhelmina in Londen 1940-1945
Gijs v.d. Ham, ingeleid door A. den Doolaard
Gottmer, Haarlem 1981

Kinderen van één wereld
Samengesteld door Ted van Turnhout, Houten 1989, uitgave voor de stichting Redt de Kinderen, 144 blz., bevat een bijdrage van A. den Doolaard: "Derde brief aan God" (uit 'Kleine mensen in de grote wereld').

Wilhelmina -een portret in herinneringen van Betsy Udink, 1998, bevat een bijdrage van A. den Doolaard (uit 'Het leven van een landloper')

Rotterdam, dynamische stad 1950-1990
Fotografie van Cas Oorthuys e.a., bevat de bijdrage 'Reizen met Cas Oorthuys' door A. den Doolaard
Uitgeverij DUO/DUO, Rotterdam 1990

De brug over de Drina
Ivo Andric, voorwoord A. den Doolaard, 316 p.

Kapitein Michalis
Niko Kazantzakis, inleiding A. den Doolaard, 322 p.

En verder....

Het Maandblad van het Personeel der Verbonden Petroleum-Maatschappijen, juni 1921, bevat fotos van personeels-sportploegen met in de estafetteploeg en in de groep hardlopers volgens het onderschrift een Spoelstra: A. den Doolaard!

Het visioen in de bergen en andere vertellingen, door Edgar Allan Poe, vertaling Bob Spoelstra, met illustraties van Eduard Veterman, 1924

"De dwaas en de dood", Eenacter van Hugo von Hofmannsthal, vertaald door A. den Doolaard, 1921, in: De Witte Mier, nr. 9-10, dec. 1926, p. 426-445
In 1927 is deze vertaling ook in een oplage van 100 genummerde exemplaren verschenen bij Boosten & Stols, Maastricht. 'Bussum, voor enkele vrienden van den vertaler en den drukker'. 24 pag.
In hetzelfde nummer van De Witte Mier is ook een boekbespreking terug te vinden van Jan Greshoff's "Aardsch en hemelsch" door A. den Doolaard (p. 461-464) en de tijdschriftbespreking "The New Criterion, een belangrijke publicatie", eveneens door A. den Doolaard (p. 450-458)

A. den Doolaard heeft volgens eigen zeggen (interview door Hans van de Waarsenburg, Bzzlletin 82, jan 1981, p.40) samen met Gerard Rutten een 'driehoeksfilm' gemaakt over het verkeer in grote wereldsteden: Londen, Parijs en Berlijn. Wellicht gaat het hier over het filmproject 'Welt Ohne Grenzen' van Gerard Rutten (Gerard Rutten - Mijn papieren camera, p. 59). In 'Verrek, waar is Berlijn gebleven? - Nederlandse schrijvers en hun kunstbroeders in Berlijn 1918-1945' van A.H.den Boef en S. van Faassen (2002) wordt als titel 'Stalen webben' en als medewerker ook Albert Helman genoemd (p. 153).

Singeltje "Theun de Vries & A. den Doolaard: Voordracht uit eigen werk"
in de reeks "Stemmen van schrijvers", 1960

Liber Amicorum voor A. den Doolaard
met bijdragen van A. Roland-Holst, Victor E. van Vriesland, Hannibal, Halbo C. Kool, Jan de Hartog, Clara Eggink, Francois Pauwels, Anthonie Donker, Theun de Vries, Martin Bruyns, Johan Winkler, Herman Wehberg en Louis Frequin, met vignetten van Lex van Voorst.
oplage 100 ex, 1965, 59 p.

In 1986 zond de TROS het hoorspel "De druivenplukkers" uit, naar het gelijknamige boek van A. den Doolaard. Duur: ca. 60 minuten

(Vetgedrukte titels heb ik niet in mijn bezit)