Brief met korte biografie

31 oktober 2020 - Onlangs kocht ik een exemplaar van De herberg met het hoefijzer (1e druk) uit de nalatenschap van J.M.Ph. Uitman, voormalige redactiesecretaris van De Gemeenschap. In dit boek zat een brief van A. den Doolaard aan Uitman geplakt met een korte biografie.

Datering

A. den Doolaard publiceerde eind jaren twintig en begin jaren dertig een aantal artikelen in De Gemeenschap, totdat hij zich na een breuk met De Gemeenschap in december 1933 aansloot bij De Nieuwe Gemeenschap. Het in de brief genoemde pacifistische manifest Hooge hoeden en pantserplaten verscheen in 1933 in het blad De Nieuwe Pers. De meest waarschijnlijke datering van de brief, gedateerd '21 november', is daarmee 21 november 1933 (en dus niet 1934-1935, zoals een eerdere eigenaar van de brief noteerde).

In de brief verstrekt Den Doolaard op verzoek van Uitman een aantal biografische gegevens.

Brief van A. den Doolaard met biografische gegevensBrief van A. den Doolaard aan J.M.Ph. Uitman

Tekst

De tekst van de brief luidt als volgt:

Utrecht, 21 November

Spoorlaan. 4.
Bosch en Duin.
Huis ter Heide. (U)

Beste Uitman,

Ziehier de verlangde gegevens: geboren 7 februari 1901 te Zwolle, vader Ds. C. Spoelstra, vroege jeugd in Zuid Afrika. Lager en Middelbaar onderwijs in Den Haag. (H.B.S. 5jarige) Daarna tot 1928 in den handel, vrije tijd besteed voor driekwart aan athletiek en één kwart aan talenstudie. Begin journalistieke loopbaan op Olympische Spelen Amsterdam, 1928. Daarna twee winters in Chamonix en verblijf bij den filmtroep van Dr. Fanck als tolk en drager ("porteur"). Zes maanden als arbeider dwars door Frankrijk, daarna huwelijk met française (November 1930), daarna reizen door Frankrijk, Duitschland, Engeland, Tsjechoslowakije, Italië, den ganschen Balkan, Hongarije, Roemenië, Polen, Letland en Litauen.
Plannen: reis naar de Vereenigde Staten en een politieke reportage, getiteld "Wie regeert Europa?", benevens een vervolg op den pacifistische brochure: "Hooge hoeden en pantserplaten", getiteld "De Wereld wapent".
Omtrent romans op stapel (twee) kan ik mij nog niet uitlaten.

Hartelijk, 
je
A. Den Doolaard

Voor zover mij (AK) bekend is de reportage "Wie regeert Europa?" nooit verschenen. De aangekondigde brochure "De Wereld wapent" is wellicht wel uitgebracht, maar dan onder de titel "Wapen tegen Wapen" (met L.J. van Looi, 1936). De reis naar de VS kwam er wel, maar pas in 1949.

Spoorlaan 4(a) Bosch en Duin

Overigens moet het adres aan de Spoorlaan 4, Bosch en Duin, Huis ter Heide, niet verward worden met Het Stenen Huis, een jachthuis aan de Dolderseweg 34 bij Huis ter Heide, waar A. den Doolaard in 1937 met Erie verbleef en Wampie schreef. Al is het natuurlijk wel een leuk verkoopargument:

Spoorlaan 4a te koop op Funda
Spoorlaan 4a te koop op Funda

Het adres Spoorlaan 4 (en 4a) in Bosch en Duin komt verschillende malen voor in de Te Huur kolommen van kranten uit de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. Waarschijnlijk heeft A. den Doolaard de gemeubileerde bungalow tussen twee reizen in gehuurd om rustig te kunnen werken.

Advertentie Te Huur Spoorlaan 4 Bosch en Duin
Te Huur: Spoorlaan 4 en Spoorlaan 4a in Bosch en Duin

Gerelateerd

Dominee Spoelstra in Zuid-Afrika
Uitgebreidere biografische gegevens over A. den Doolaard
Strooptochten door den Balkan