De dijkbressen op Walcheren

april 2022 - Bij antiquariaat Fokus Holthuis kocht ik 'De dijkbressen op Walcheren', een uitgave van de Dienst Droogmaking Walcheren (DDW) met foto's en korte gedichten van A. den Doolaard. Dit gedenkboek werd (vermoedelijk in 1946) aan de medewerkers van de Dienst Droogmaking Walcheren gegeven als aandenken aan de strijd tegen het water, nadat de vier dijken op het eiland Walcheren die door Geallieerde bommen waren verwoest, weer waren hersteld.  

De dijkbressen op Walcheren - kaft
Kaft van 'De dijkbressen op Walcheren'

Screenshot uit de nieuwsbrief van antiquariaat Fokas Holthuis
Verkoopinformatie in de nieuwsbrief van antiquriaat Fokas Holthuis

W. Metzelaar / Glimmelmans

Het exemplaar dat ik heb aangeschaft is volgens het opschrift op de (verder lege) titelpagina

aangeboden door den Dienst Droogmaking Walcheren van den Rijkswaterstaat aan den heer W. Metzelaar.

Deze W. Metzelaar was van juni 1945 tot mei 1946 gedetacheerd bij DDW als hoofd van de Afdeling Sociale Verzorging.
In de roman Het verjaagde water komt Metzelaar voor onder de naam Glimmelmans. 

Foto's en gedichten

Zinkstuk

Zinkstuk

De nieuwe Nolledijk
De nieuwe Nolledijk

O Nolledijk, gebouwd uit klei en zand
Gedicht met schepen van beton en staal
Zij die nu kinderen zijn aan 't Vlissingsch strand
Doen eens hun kinderen 't wild verhaal

A. den Doolaard

Hoofdrolspelers
Los inliggende extra pagina met een aantal hoofdrolspelers bij de droogmaking van Walcheren

De foto's in het boek zijn helaas niet voorzien van de namen van de fotografen. Zeker is wel dat een deel van de foto's gemaakt is door A. den Doolaard (voorbeeld 1, voorbeeld 2).  Meer foto's die A. den Doolaard maakte tijdens de droogmaking van Walcheren zijn te vinden in de fotocollectie van het Nationaal Archief.

Gerelateerd

Het verjaagde water
Huize De Sardijngeul, Vlissingen
Dit is Walcheren