Getuige bij huwelijk Jan Campert

Bij het Haags Gemeentearchief ontdekte ik de akte van het huwelijk van de journalist en schrijver Jan Campert en actrice Joekie Broedelet. Het huwelijk werd op 8 februari 1928 gesloten, en uit dit huwelijk werd één kind geboren: de latere schrijver Remco Campert. Op de akte is te lezen dat als getuige bij dit huwelijk optrad "Cornelis Johannes Spoelstra, oud zeven en twintig jaren, letterkundige, wonende te Voorburg".

huwelijksacte Jan Campert en Joekie Broedelet

In de Campert-biografie van Hans Renders wordt dit feit niet vermeld. Wel schrijft Renders kort over de sociëteit de Sirkel, waar Campert, Marsman, den Doolaard en anderen midden jaren twintig voordragen uit eigen werk, en hun medewerking aan het jenevertijdschrift Rynbende Blijmoedig Maandblad.

Aan de ondertekening van het stuk valt op dat, tien jaar na de dood van zijn vader Spoelstra nog altijd ondertekent met "C. Spoelstra jr".

Huwelijksfoto Jan Campert en Joekie Broedelet 1928
Jan Campert en Joekie Broedelet

Gerelateerd

De laatste ronde
Een voordrachtsavond in De Sirkel