Woelwijk

Van februari 1928 (tenminste) oktober 1927 tot augustus 1929 bewoonde A. den Doolaard een kamer in boerderij Woelwijk in Voorburg. Toen G.H. 's-Gravesande hem kwam interviewen voor het blad Den Gulden Winckel beschreef hij de binnenkomst als volgt:

Een winteravond. Een donkere weg. Een oude boerderij, die Woelwijk heet. Ik belde aan en werd door gangen en langs trappen naar boven geleid.

‘Gaat u maar binnen, meneer is even uit, hij weet, dat u komt.’

Een vierkant vertrek. In het midden een lage bank met boeken en tijdschriften. Een tafel met een schrijfmachine; tegen de muren open kasten met boeken. Aan den wand houtsneden van Cantré en Franken en eenige reclame-platen. In den hoek twee ski's en bij de open haard-kachel twee Noorsche schaatsen.

Even later komt den Doolaard binnen, in zijn hand een bak met anthraciet en een zak koekjes. Hij is in een licht-blauwe trui gekleed en lijkt nog grooter dan hij in werkelijkheid is.

Boerderij Woelwijk bestaat nog steeds, en is te vinden op Oosteinde 193 in Voorburg.

Deur met opschrift Woelwijk
Ingang boerderij Woelwijk, september 2012.

Update

A. den Doolaard woonde al eerder dan in februari 1928 in Woelwijk, blijkt uit een brief uit het Letterkundig Museum. In deze brief van C. Spoelstra aan Menno ter Braak van 28 oktober 1927 geeft de schrijver Woelwijk als adres op:

Adres C Spoelstra (briefhoofd)

Opvallend aan deze brief is ook de ondertekening ervan, niet met A. den Doolaard maar als C. Spoelstra jr.:

Handtekening C. Spoelstra jr.

Andere adressen van A. den Doolaard

Copernicusstraat 126, Den Haag
Loskade 27, Middelburg
Huize de Sardijngeul, Vlissingen
Villa Deneš, Lovran (Kroatië)
Hoenderloo, Miggelenbergweg 51