Uitgewezen!

April 2005 - Bij de Koninklijke Bibliotheek is een project geweest waarbij oude kranten via het internet doorzoekbaar gemaakt zijn. Meer informatie is te vinden op https://www.delpher.nl/

Hieronder een voorbeeld van wat er met een beetje zoeken te vinden is (op de voorpagina van dagblad Het Vaderland, woensdag 27 november 1935):

Den Doolaard uit Oostenrijk gezet - Wegens een artikel van Augustus 1934

Onze Praagse corr. meldt: De Nederlandsche schrijver en journalist A. den Doolaard (pseudonym voor B. Spoelstra) is gisteren voorgoed uit Oostenrijk uitgewezen en onder politiegeleide naar de grens gebracht. Aanleiding zijn vermoedelijk artikelen over wapenleveringen van Oostenrijk aan Italië. Onze correspondent te Praag meldt ons nader: Omtrent de uitzetting van den Nederlandschen journalist en auteur A. den Doolaard uit Oostenrijk, die hedenmorgen te Praag is aangekomen, vernemen wij nader, dat Den Doolaard, na vier dagen te Weenen te hebben vertoefd, gisteren in den prillen ochtend in zijn hotel van zijn bed werd gelicht om ter beschikking van de staatspolitie te worden gesteld zonder opgave evenwel van bepaalde redenen.

(...)

Den Doolaard verklaarde door de Oostenrijksche politie met groote hoffelijkheid te zijn behandeld.

Kop krantenartikel "Den Doolaard uit Oostenrijk gezet"
De kop van het bewuste krantenartikel

Toevoeging - Andere krantenartikelen van A. den Doolaard (van 1948 tot 1956) zijn te vinden in het digitale archief van de Gelderlander.

Gerelateerd

Oostenrijk 1935 - bundel artikelen
Het hakenkruis over Europa - boek met reportages uit 1937