Oostenrijk 1935

De artikelen die A. den Doolaard in 1935 vanuit Oostenrijk schreef voor dagblad Het Volk werden datzelfde jaar nog gebundeld  en uitgegeven onder de titel Oostenrijk 1935.

Onderwerp van deze artikelen was de strijd tussen de oude conservatieve katholieke krachten en de door Duitsland gesteunde fascistische partij in Oostenrijk, en hoe de socialistische arbeiders daarvan de dupe werden. 

Advertentie voor Oostenrijk 1935
Advertentie voor Oostenrijk 1935 in Het Volk van 2 september 1935

"In het voorjaar van 1935 stuurde de krant mij op reportage naar Oostenrijk, toen geregeerd door de steile, oprechte, nerveuze kanselier Schussnigg, die er een katholieke standenstaat van probeerde te maken, terwijl hij krampachtig de werkelijkheid ontkende: de helft van zijn onderdanen voelde "nazi” en van de andere helft was driekwart het socialisme en communisme toegedaan. De directeur stelde ditmaal enkele voor mij meedrijven op deze tijdstroom, ik maanden wegblijven, mits ik regelmatig artikelen leverde. Hoe ik die bij de bestaande strenge censuur het land uit zou krijgen moest ik maar zien." (uit: Het leven van een landloper)

Het lukte Den Doolaard na een tip van zijn Weense vriendin en de volgens hem spreekwoordelijke Oostenrijkse slordigheid, waardoor brieven die bij het vliegveld werden gepost niet langs de censuur maar rechtstreeks naar het buitenland gingen, zijn artikelen een aantal maanden onbelemmerd naar Het Volk te sturen. Na een aantal maanden werd hij toch gearresteerd en na verhoor levenslang uit Oostenrijk uitgewezen

 

 

Gerelateerd

Uitgewezen uit Oostenrijk
Hooge hoeden en pantserplaten
Het hakenkruis over Europa