Niet verschenen titels

Onderstaande boeken, brochures en films zijn op enig moment door A. den Doolaard of zijn uitgever aangekondigd. Géén van de op deze pagina genoemde boeken en films is bij mijn weten ooit verschenen. Of dit lijstje compleet is weet ik niet, laat hieronder een reactie achter wanneer je aanvullingen hebt op dit lijstje.

1927: Bloed en Zand. Deze titel in de serie Rijmprenten werd door uitgever A.A.M. Stols genoemd in een interview met G.H. 's-Gravesande voor Den Gulden Winckel van juli 1927.

1927: John Keats, of het Dichterschap staat in het register van Erts, letterkundige almanak 1927 aangekondigd als 'in voorbereiding'.

1928: Dans! Dans! Dans! werd eind 1928 aangekondigd als 'nieuwe bundel, in privaatdruk bij de schrijver te verschijnen'.

1928: De zonen der zon, 'een bundel verzen', op de achterkant van Ballade du jeune marin beschreven als 'ter perse'.

1929: Springvloed en Het Blonde Lied. Beide gedichtenbundels werden door Den Doolaard aangekondigd in een interview met G.H. 's-Gravesande voor Den Gulden Winckel, april 1929. Daarin kondigt hij ook aan:

"deze zomer ga ik naar Amerika voor de film. Ik heb al een stuk of tien filmscenario's klaar."

1932: Roode Zeilen, roman van de Zuiderzeewerken (aangekondigd in Geschenk, bijdragen van Nederlandsche schrijvers en schrijfsters, bijeengebracht ter gelegenheid van de Nederlandsche boekenweek 7-14 mei 1932).

In voorbereiding: Oriënt-Express en Rode Zeilen

1933: In een brief aan de redactiesecretaris van De Gemeenschap kondigde A. den Doolaard aan: "een politieke reportage, getiteld "Wie regeert Europa?", benevens een vervolg op den pacifistische brochure: "Hooge hoeden en pantserplaten", getiteld "De Wereld wapent".

1936: Roman over Wenen. In een vraaggesprek met Den Gulden Winckel (januari 1936) zegt hij daarover: 

"Daarna heb ik weer een roman uit Joego-Slavië op het lijstje staan 'Zeven Zigeuners' en één over Weenen: een groep families van het Karl Marxhof in Februari 1934. Mijn uitwijzing uit Oostenrijk maakt de noodzakelijke documentatie hiervoor echter schier onmogelijk."

1939: Boek over de geschiedenis van de ontdekkingsreizen. De oorlog verhinderde het gereedkomen van dit boek (zie hierover Portret van een kunstenaar van Hans van de Waarsenburg, pag. 71)

1949: Roman 'die grotendeels in India speelt'. Nadat hij de eerste versie van Kleine mensen in de grote wereld had afgerond schreef Den Doolaard (in Singel 262, zesentwintig biografieën): 

"Na deze historische roman over het jaar 1948 wil ik een roman schrijven [zo God en de atoombom mij het leven gunnen], die grotendeels in India speelt."

1961: Boek over "de moderne wereld, waarin ook het lawaai van de vliegtuigen een belangrijke plaats inneemt", of een roman over de luchtvaart. 

1971: Geweld. In een interview met Rolf Hoekstra (De Rotterdamse Courant, 30 januari 1971) zegt Den Doolaard over dit voorgenomen boek:

"Overal in de wereld zie je de agressie en het fascisme toenemen (...) Naar mijn stellige overtuiging wortelt de agressie in onszelf en wordt ze nog versterkt door de overbevolking." en "Ik ben voor m'n nieuwe roman 'Geweld' naar de studentenopstanden in Parijs geweest." 

In hetzelfde interview met Rolf Hoekstra meldt hij dat er een verzamelbundel met zijn poëzie zal worden uitgegeven door Querido, en over de voorgenomen verfilming van De bruiloft der zeven zigeuners zegt hij:

"Ik heb gehoord dat de NCRV in samenwerking met de Joegoslavische televisie mijn "De bruiloft der zeven zigeuners" op het scherm gaat brengen. Ik vind het een van m'n slechtste boeken. Ik zou het nooit meer schrijven. Het druipt van de romantiek, maar ik denk dat het er bij het publiek zal ingaan als koek."