Interviews met A. den Doolaard

Sport - kunst - film, een onderhoud met A. den Doolaard
Interview door G.H. 's-Gravensande in 'Den Gulden Winckel', 28e jrg., no. 4, april 1929
(ook in "'s-Gravensande, al pratende met ...", 1980, p. 135-144)

Den Doolaard vertelt - Europa in een kaleidoscoop
Bart in 't Hout, Op de Hoogte, juli 1932

Die jonge, bruine man
Joh. De Maegt, Het laatste nieuws, 18 mei 1933

Zwerver in 'onbekend' Europa; A. den Doolaard vertelt
interview, de Telegraaf, 10 januari 1934

De weigering van den Doolaard; een gesprek met dezen letterkundige heden te Utrecht
interview over de weigering van de Meiprijs, juni 1934

Schrijvers op doorreis: A. den Doolaard
interview door 'C.' in 'Den Gulden Winckel', 35e jrg., no. 1, januari 1936

Esperanto als wereld-hulptaal - Tsjechisch journalist interviewt A. den Doolaard
Interview door Vincy Schwarz in het Tsjechische maandblad Literarni Noviny, via het Esperanto vertaald en gepubliceerd in de Gooi- en Eemlander, 11 juli 1937

Auteurs voor de lens - Op de zolderkamer van Den Doolaard
Aart de Rode, Oké, 3e jaargang, november 1937

A. den Doolaard over zijn nieuwe boek en zijn werkwijze
P.H. Ritter jr in 'Nederlandse Bibliographie', 1939

Aan de beterende hand
Interview in het Belgische Heide met 'onze medewerker' A. den Doolaard, n.a.v. zijn ski-ongeluk in Zwitserland. Weekblad "Wij", 1 september 1939

Een schrijvende zwerver vertelt
Verslag van een lezing, in Het Vaderland, 3 maart 1940

A. den Doolaard op bezoek bij het Parool
het Parool, 10 mei 1945

Gesprek met Den Doolaard
de Bezige Bij(?), mei 1945

Wie is A. den Doolaard?
Trouw - editie voor het Zuiden, 25 augustus 1945

Ik ben veranderd door den oorlog
Nieuwsblad van het Zuiden, 2 maart 1946

De vier ruiters
De Linie, 24 december 1947

Erie den Doolaard vertelt
interview met Erie den Doolaard, omstreeks 1947

interview: Den Doolaard is al weer lang genoeg in Blaricum
De Gooi- en Eemlander, 20 juni 1949

Ik heb veel geleerd in mijn leven: deernis en mededogen
Limburgsch Dagblad, 8 februari 1951

Verjaarsbezoek aan den Doolaard
Maasbode, 10 februari 1951

Deze zomer terug naar Joego-Slavië: A. den Doolaard vertelt uit zijn veelbewogen leven
Arnhemse Courant, 22 februari 1952

Rusteloze zwerver mint nu de stilte van Hoenderloo
Leeuwarder Courant, 26 november 1954

Vraaggesprek (ca. 10 minuten) met A. den Doolaard over zijn boek 'De toekomst in uw handen'
Kees Middelhoff, Wereldomroep, 19 januari 1956

Het zwerven zit mij in het bloed
Zeeuws Dagblad, 3 april 1957

Rusteloos zwerver - even - in Groningen
Nieuwsblad van het Noorden, 24 januari 1958

A. den Doolaard raakt niet uitgezworven
Clara Eggink, de Telegraaf, 7 februari 1959

Den Doolaard drie maanden naar India
Het Vrije Volk,16 september 1960

Den Doolaard 60 jaar: de inspiratie komt vandaag uit een dienstenveloppe van minister Cals
interview door 'L.F.' (hoofdredacteur Louis Frequin), de Gelderlander, 6 februari 1961

Auteur A. den Doolaard zestig jaar: literaire zwerver door de wereld
het Binnenhof, 7 februari 1961

Twee dagen met A. den Doolaard
Jan Walravens, begin jaren '60

A. den Doolaard - Vakman in reizen en schrijven
Willem Hijmans, circa 1963

Interview met A. den Doolaard, onder andere over zijn boek 'De goden gaan naar huis'
Pim van Maanen, Wereldomroep, 21 januari 1966

Menselijk tekort thema van laatste roman
M. Sybr. Koops, Het Vrije Volk, 3 februari 1966

Den Doolaard nu: De zwerver thuis
Ab Visser, de Telegraaf, 5 februari 1966

TV interview "10 vragen" in "Mies en scène", uitgezonden op 7 februari 1966
interview door Mies Bouwman, ook in boekvorm uitgegeven: "Mies en scène", 1966, p. 36-39

In de schaduw van een zwerver
interview met Erie den Doolaard door Gertie Evenhuis, NRC, 19 februari 1966

Eerbied voor het leven
José de Ceulaer, in "Te gast bij Nederlandse auteurs", 1966, p. 18-29

te gast bij A. den Doolaard
José de Ceulaer, Het Vaderland Weekjournaal, 9 september 1966

Ik blijf een afzonderlijke figuur
Telegraaf, 16 april 1969

De mens is de enige diersoort die zijn nest bevuilt
Bibeb, Vrij Nederland, 20 december 1969

Hier Radio Oranje, de Stem van Strijdend Nederland
Supplement Algemeen Handelsblad, 2 mei 1970

Dronken van leven maar niet bang voor de dood
Rolf Hoekstra, de Rotterdamse Courant, de Nieuwe Haagse Courant, de Nieuwe Leidse Courant en het Dordts Dagblad, 30 januari 1971

Den Doolaard
Hans Wierenga, KRO Studio, januari of februari 1971

Een boek is net een baby
Paul Hellmann, Algemeen Dagblad, 4 februari 1971

Wampie en haar zwerver
Colette van Opijnen, Libelle, 5 februari 1971

Den Doolaard schrijft roman over agressiviteit
A.G. Kloppers, Cultureel Supplement NRC Handelsblad, 5 februari 1971

De eerbied voor het leven hoop ik tot mijn dood toe te verdedigen
J. van der Kleij, Nieuwe Apeldoornse Courant, 6 februari 1971

Den Doolaard
Eelke de Jong, Haagse Post, 17 februari 1971

A. den Doolaard
interview door Adri Laan, de Gelderlander, 1971. Ook in Uitgelezen, artikelen uit de gelderlander pers, 1971

'Schrijvers in nood' wil zo weinig mogelijk bekendheid
Ben van der Velden, NRC Handelsblad, 30 november 1972

"Ten huize van ... IX" door Joos Florquin, 1973
interview met A. den Doolaard: p. 87-136

Meren zo blauw als de ogen van mijn eerste geliefde; met A. den Doolaard in Ohrid en Macedonie
Johan Dumont, de Standaard, 12 juni 1973

Den Doolaard, een geboren verteller
Hans van Reysen, Algemeen Dagblad, 9 augustus 1973

A. den Doolaard zag in Ohrid Doesjka lopen...
Ton Oliemuller, het Binnenhof, 9 augustus 1973

Over zeven zigeuners en de heiligen van Ohrid
TV interview met A. den Doolaard, NCRV, 9 augustus 1973

Ik ken mezelf, ik heb heel kwade trekken
Hanneke Wijgh, de nieuwe linie, 24 oktober 1973

550 Koreaantjes hebben een thuis
interview met Erie den Doolaard door Louis Sinner, Algemeen Dagblad, 20 april 1974

Het glipt je uit je poten
interview door Tony van der Meulen, Nieuwsblad van het Noorden, 31 januari 1976

A. den Doolaard krijgt na een maand nog altijd de kriebels in zijn lijf
Bert Jansma, Leidsche Courant, 7 februari 1976

A. den Doolaard: Als ik jonger was, zou ik een roman over de Zuid-Molukkers willen schrijven
interview door Hans Werkman, Nederlands Dagblad, 7 februari 1976

Schrijven is een rotbaan
Boet Kokke, de Limburger, 7 februari 1976

Sinds Hiroshima verbaas ik mij nergens meer over
Leeuwarder Courant, 7 februari 1976

Ik schrijf als het er uit moet
J. Huisman, het Vaderland, 9 oktober 1976

Video "De Nieuwe Gemeenschap en het ideaal"
regie Kees Hin, eindred. Jan Venema. NOS, 6/12 1977, ca. 75 min.

Een schrijver gaat nooit met pensioen
H. van de Waarsenburg, Zebra, 1978, p. 29-31

Ik ben geen woordkunstenaar. Nooit geweest!
Jef van Gool, Lezerskrant 6, 1979, p. 12-15

A. den Doolaard: De aarde zou ik niet verzekeren
Myriam Ceriez, Nieuwsnet, 24 november 1979

Tot mijn dood toe vechten voor de vrijheid van het individu
Literama, febr. 1980, p. 382-393

Sterrenbeeld van de maand: A. den Doolaard - Een nomade in mijn diepste wezen
Televizier, 9 februari omstreeks 1980, Marc Lichtezeel / Gerth van Zanten

De Jong liet zich belazeren
De Gelderlander, 19 november 1980

Verhaal over Van 't Sant rammelt aan alle kanten
Fred Lammers, 20 november 1980

Diep in mij zit iets dat niemand raken kan
Hans van de Waarsenburg, Bzzlletin 82, jan 1981, p. 36-50

Net of ze niets meer beleven
Wim Kuipers, de Gelderlander, 7 februari 1981

Het reizen en schrijven van A. den Doolaard
Hans van de Waarsenburg, Het Vaderland, 14 februari 1981

Radio interview "Het zout in de pap"
17 februari 1981, circa 40 minuten

Eigenlijk ben ik lui
Betty Vetter, Rotterdams Nieuwsblad, 27 februari 1981

De geest van de mensen is vergiftigd door geweld
Ton Duin, Haarlems Dagblad, 18 maart 1981

A. den Doolaard. Gesprekken over zijn leven en werk
Hans van de Waarsenburg, in de reeks "portret van een kunstenaar", 1982

Het gaat om de intensiteit, het genieten. Dat heb ik nooit verzuimd. De schrijver A. den Doolaard als antifascist
Igor Cornelissen, Vrij Nederland, 17 april 1982

A. den Doolaard, de anarchist; Het gaat om de eerbied voor eigen en andermans leven
Het portret (Haagse Courant?), H.J. Oolbekkink, circa 1982

Wat nu gebeurt is het noodlot tarten
Joost van de Hooff, Het Vrije Volk, 14 februari 1983

Een leven lang - Radioportretten van oudere kunstenaars en wetenschappers
NOS/NPS, 28 maart of 28 augustus 1983

De eeuwige waarschuwer
Jan Goossensen, HN Magazine, 8 oktober 1983

A. den Doolaard, interview (over de Salamander-reeks en Wampie) door Boudewijn Büch in De Verbeelding, VARA, 8 maart 1984, ca. 7 minuten

Marathon-interview "A den Doolaard"
Radio interview door Marlies Cordia, 4 wekelijkse uitzendingen (elk circa 1 uur) in de reeks "Finale", TROS, uitgezonden op 3, 10, 17 en 24 augustus 1986 op radio 4 (herhaald in juli/augustus 1991). Aansluitend werd op 31 augustus een hoorspelbewerking van De druivenplukkers uitgezonden.

... ik ben niet met lood in mijn gat geboren; Een schrijvende landloper op leeftijd
Gerlof Leistra, Provinciale Zeeuwse Courant, 16 juli 1988 (ook in: Nieuwsblad van het Noorden, 8 juli 1988)

Er is geen ras dan de persoonlijkheid; in gesprek met A. den Doolaard, zwerver en vitalist
Doeschka Meijsing, Elsevier, 13 augustus 1988, p. 68-71

Aan de slag
Kees Slager in Het Spoor, Cheerio, aflevering 2
VPRO documentaire over de droogmaking van Walcheren, 10-1-1989

Video De Gemeenschap: het ontstaan van een tijdschrift
m.m.v. A den Doolaard. Joes Odufré, KRO/RKK (BRT ?), 24/11 1989, ca. 40 min.

cassette Herinneringen aan Jacques Gans
m.m.v. A den Doolaard, interview Mark Fekkes, red. Marja Käss, NCRV, 16/1 1990, ca 60 min.

A. den Doolaard
TV interview door A. van Dis, in de reeks "Van Dis in de ijsbreker", VPRO, 11/2 1990, ca. 15 min.

De eeuw van de ongeziene achterkanten; A. den Doolaard over groeiend vernuft en achterblijvende wijsheid
Boet Kokke, de Stem, 28 december 1990 (ook in de Gelderlander, 22 december 1990)

cassette "A. den Doolaard: gesprek"
red. Marja Käss, Leonore van Prooijen, NCRV, 5/3 1991, ca. 60 min.

Joegoslavië is een zooitje
José Onderdenwijngaard, Primeur, 30 mei 1991

Met een worst en een watermeloen naar Belgrado
Truus Ruiter, de Volkskrant, 19 juli 1991

Brandpunt
TV interview, 1992

De Jong zweeg over gaskamers (voorpagina) en De hele oorlog zat Loe de Jong te werken aan zijn promotie (ZaterdagZondag bijvoegsel)
Peter van Deutekom, Trouw, 20 maart 1993

In het voetspoor van A. den Doolaard
Frank Westerman, in De brug over de Tara, 1994, p. 141 ev (de ontmoeting met A. den Doolaard vond plaats in in de zomer van 1993)

En nu is het uit!
Martine Boelsma, Algemeen Dagblad, 24 december 1993

Video "Natuur, beeld en verbeelding" (Nationaal Park de Hoge Veluwe)
waarin A. den Doolaard vertelt over zijn jeugd in het park.

(Vetgedrukte titels heb ik niet in mijn bezit)